Industrivej 21, 4000 Roskilde | Telefon: 63 33 10 59|kontakt@ankesag.dk

Den 1. oktober 2013 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde.

I sagernes behandling deltog: Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Torben Steenberg, kørelærer Judy Ansbjerg Gill, kørelærer René Arnt samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand) ​ På mødet blev behandlet følgende sager: Sag nr. 651/2013 Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et beløb på 2.700, som er betalt for et taxakørekort under henvisning til, at [...]

By |2019-05-15T07:49:31+00:00oktober 1st, 2013|Kendelser|0 Comments

Den 9. april 2013 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde.

I sagsbehandlingen deltog: ​ Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch (2 stemmer), kørelærer Judy Ansbjerg Gill, kørelærer René Arnt samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand) ​ ​ På mødet blev behandlet: ​ Sag nr. 646/2012 ​ Klageren har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et beløb på 8.500 kr. betalt for en grundpakke og har henvist til, [...]

By |2019-05-15T07:49:43+00:00april 9th, 2013|Kendelser|0 Comments

Den 14. november 2012 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde.

På mødet blev behandlet følgende sager: Sag nr. 639/2012 og 640/2012 Klagerne, har begge krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et beløb på 8.500 kr. betalt for en grundpakke og har henvist til, at der har været mangler ved indklagedes køreundervisning, at indklagede altid kom for sent, talte i mobiltelefon i undervisningstiden, talte bag om [...]

By |2019-05-15T07:49:53+00:00november 14th, 2012|Kendelser|0 Comments

Den 08. maj 2012 holdt Ankenævn for køreundervisning møde.

På mødet blev behandlet: ​ Sag 638 Klager har på vegne af sin datter krævet tilbagebetaling af 1.300 kr. for undervisning, som datteren ikke har modtaget, ligesom han har krævet tilbagebetaling af gebyr til glatbane, teoriprøve og køreprøve på 2.790 kr. i alt 4.090 kr. Indklagede har på baggrund af klagen foreslået sagen forligt således, [...]

By |2019-05-15T07:50:07+00:00maj 8th, 2012|Kendelser|0 Comments