HVEM ER VI

​Ankenævnet er oprettet af Forbrugerrådet Tænk og Dansk Kørelærer-Union og behandler klager fra forbrugere mod kørelærere vedrørende modtagelse af teoretisk eller praktisk køreundervisning.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din klage er berettiget, eller du har den fornødne dokumentation, kan du ringe til Ankenævnets sekretariat på 63 33 10 59.

DOWNLOAD KLAGEFORMULAREN HER

HVAD BESTÅR VI AF

Ifølge de godkendte vedtægter for ankenævnet består nævnet af en formand, som skal være dommer, samt et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser.

Formanden og nævnsmedlemmerne udnævnes af de stiftende organisationer for en 2-årig periode med mulighed for genudnævnelse.

DE NUVÆRENDE MEDLEMMER

Formand:
Dommer Jesper Stage Thusholt

Medlemmer udpeget af Forbrugerrådet Tænk:
Jurist Abid Khan
Rådsmedlem Anne Lise Knørr​

Medlemmer udpeget af
Dansk Kørelærer-Union:
Kørelærer Bent Grue &
Kørelærer Jan V. Andersen

STATISTIK FOR 2019

23

INDKOMNE SAGER

27

AFSLUTTEDE SAGER

10

HELT ELLER DELVIST MEDHOLD

14

AFVISTE

Ankenævn for Køreundervisnings seneste nævnskendelser.

SE TIDLIGERE KENDELSER

Ankenævn for Køreundervisnings køreskoletjek

– med navne over de erhvervsdrivende, som ikke efterlever nævnets afgørelse

Den 24. februar 2017 afsagde Ankenævnet en kendelse, der ikke er efterlevet, indklagede:

Go trafik
v/ Qasim Ghafoor
Borups Alle 156
​2000 Frederiksberg