HVEM ER VI

​Ankenævnet er oprettet af Forbrugerrådet Tænk og Dansk Kørelærer-Union og behandler klager fra forbrugere mod kørelærere vedrørende modtagelse af teoretisk eller praktisk køreundervisning.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din klage er berettiget, eller du har den fornødne dokumentation, kan du ringe til Ankenævnets sekretariat på 63 33 10 59.

HVAD BESTÅR VI AF

Ifølge de godkendte vedtægter for ankenævnet består nævnet af en formand, som skal være dommer, samt et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser.

Formanden og nævnsmedlemmerne udnævnes af de stiftende organisationer for en 2-årig periode med mulighed for genudnævnelse.

DE NUVÆRENDE MEDLEMMER

Formand:
Dommer Jesper Stage Thusholt

Medlemmer udpeget af Forbrugerrådet Tænk:
Jurist Christian Boddum Hjortshøj
Rådsmedlem Elsebet Gøtz Gjetting

Medlemmer udpeget af
Dansk Kørelærer-Union:
Kørelærer Bent Grue &
Kørelærer Marianne Heimdal

OPGØRELSE OVER SAGER I 2022

21

INDKOMNE SAGER

27

AFSLUTTEDE SAGER

9

HELT ELLER DELVIST MEDHOLD

13

AFVISTE / UEGNEDE

3

KLAGERS KRAV KAN IKKE TAGES TIL FØLGE

2

UDSAT

Ankenævn for Køreundervisnings seneste nævnskendelser.

Ankenævn for Køreundervisnings køreskoletjek

– med navne over de erhvervsdrivende, som ikke efterlever nævnets afgørelse