Ankenævn for Køreundervisning

Industrivej 21, 4000 Roskilde • Giro: 1 62 03 04

Telefon: 63 33 10 59 • Mandag-fredag kl. 10-12

Andre relevante hjemmesider

​Hvis du har brug for yderligere information om køreuddannelsen, dine rettigheder som forbruger m.v., kan du her finde relevante hjemmesider.

Konkurrence- og Forbrugerrådet: www.kfst.dk

Her finder du bl.a. forbrugerpolitisk stof

Forbrugerklagenævnet: www.forbrug.dk

Her finder du mere information om godkendte ankenævn

Politiet: www.politi.dk

Her kan du finde information om køreuddannelse, køreprøver mv.
Gå ind under information - vejledning til borgerne

Dansk Kørelærer-Union: www.dku.dk

Her kan du få forskellig information om køreuddannelse, kørelærere mv.
Du kan også teste dig selv med en lille teoriprøve

Adresse: Industrivej 21, 4000 Roskilde​  |  Telefon: 63 33 10 59  |  E-mail: ankesag@dku.dk