Ankenævn for Køreundervisning

Industrivej 21, 4000 Roskilde • Giro: 1 62 03 04

Telefon: 63 33 10 59 • Mandag-fredag kl. 10-12

Ankenævn for Køreundervisnings køreskoletjek

- med navne over de erhvervsdrivende, som ikke efterlever nævnets afgørelse

 

​ 

Den 24. februar 2017 afsagde Ankenævnet en kendelse, der ikke er efterlevet, indklagede:

 

Go trafik

v/ Qasim Ghafoor

Borups Alle 156

​2000 Frederiksberg

 

Adresse: Industrivej 21, 4000 Roskilde​  |  Telefon: 63 33 10 59  |  E-mail: ankesag@dku.dk