Ankenævn for Køreundervisning

Industrivej 21, 4000 Roskilde • Giro: 1 62 03 04

Telefon: 63 33 10 59 • Mandag-fredag kl. 10-12

Velkommen til Ankenævn for Køreundervisning

​Ankenævnet er oprettet af Forbrugerrådet Tænk og Dansk Kørelærer-Union og behandler klager fra forbrugere mod kørelærere vedrørende modtagelse af teoretisk eller praktisk køreundervisning.

Ifølge de godkendte vedtægter for ankenævnet består nævnet af en formand, som skal være dommer, samt et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser. Formanden og nævnsmedlemmerne udnævnes af de stiftende organisationer for en 2-årig periode med mulighed for genudnævnelse.

Formand:                                                                    Dommer Kirsten Mathiesen

Medlemmer udpeget af Forbrugerrådet Tænk:          Jurist Abid Khan

                                                                                    Rådsmedlem Anne Lise Knørr

Medlemmer udpeget af Dansk Kørelærer-Union:      Kørelærer René Arnt

                                                                                    Kørelærer Torben Drehn-Knudsen

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din klage er berettiget, eller du har den fornødne dokumentation, kan du ringe til Ankenævnets sekretariat. Du kan også hente en klageformular i Word  Her

 

 

 

 

 

 

 

Adresse: Industrivej 21, 4000 Roskilde​  |  Telefon: 63 33 10 59  |  E-mail: ankesag@dku.dk